...

READY

STEADY

Go!

3XP

Discover new era
of power drinks

riešenie prE každú generáciu

riešenie prE každý segment

Mudr. Pavel Malovič

3XP sme vytvorili na základe mnohoročných osobných skúseností, početných štúdií a vlastného testovania, čo by mal ideálny iontový nápoj pre deti a dospelých obsahovať. Výskum nám ukázal, že náš organizmus potrebuje tri komplexné nápoje Pred, Počas a Po výkone, ktoré na seba naväzujú: Hypotonický - pred výkonom, Izotonický - počas výkonu, a Hypertonický - po výkone.

Odborným garantom 3XP je medicine sport doctor
Mudr. Pavel Malovič

Pavel Malovič